فرم سفارش رنگین نخ تبریز پرینت


تاریخ :


نام و نام خانوادگی سفارش دهنده :*
شرکت :
شماره تلفن :*
آدرس :*

مدیر بازرگانی شرکت رنگین نخ تبریز با سلام لطفا اقدام مقتضی در خصوص سفارش :

* نخ رنگی جهت ارسال به کارخانه را انجام دهيد .
نوع سفارش نخ رنگی: *
نوع نخ :* نوع بسته بندی : *
مصرف نهایی :* نوع پارچه : *
توضیح : جهت تعیین ثبات در فرایند تولید

نمره نخ (Ne ) : *

جنس نخ :* پنبه 100 %          ویسکوز 100 %         سایر
جنس الیاف درصد

توضيحات:

پر کردن حداقل یک مورد رنگ / کد رنگ الزامی میباشد*.
رديف رنگ/کد رنگ مقدار درخواستي (کيلو) رديف رنگ/کد رنگ مقدار درخواستي (کيلو)
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12